• Solid och fritt tillgänglig e-handelslösning

    Solid och fritt tillgänglig e-handelslösning

    Arastta är nästa generations e-handelslösning, byggd med modern teknik som ger de bästa och mest avancerade egenskaper. Fritt tillgänglig öppen källkod och aktiv utveckling, med bidragsgivare från hela världen.
  • Modern och användarvänlig administration

    Modern och användarvänlig administration

    Du kan enkelt hantera din webbutik byggd på Arastta tack vare den strömlinjeformade, modern och användarvänligt gränssnitt i administrationen - även på din mobil eller surfplatta.

För användare

Arastta är rätt val för slutanvändare och kunder. Bara installera, konfigurera och börja sälja i din nya webbutik.

För designers

Arastta är ett överlägset system för designers, med sina lätt modifierbara designmallar och designprocesser.

För konsulter

Arastta uppfylla små, medelstora och stora byråers förväntningar. Du kan lita på Arastta för dina kunder.

För utvecklare

Arastta är ett perfekt system för utvecklare, med sin rena och enkla utbyggbare kod och marknad.